thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 364 DU-M
    Nhan đề: Tội phạm học đương đại :

DDC 364
Tác giả CN Dương Tuyết Miên
Nhan đề Tội phạm học đương đại : Sách chuyên khảo / Dương Tuyết Miên
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2022
Mô tả vật lý 499tr. : hình ảnh ; 21cm.
Tóm tắt Những vấn đề chung của tội phạm học
Từ khóa Sách chuyên khảo
Từ khóa Tội phạm học
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): 101002705-7, 101002725-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00132164
0021
0040F7059AC-E205-4C0A-AE34-74022F90EF36
005202311030819
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048124434|c200000 VNĐ
039|a20231103081926|bquyenntl|y20231102090003|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a364|bDU-M
100 |aDương Tuyết Miên
245 |aTội phạm học đương đại : |bSách chuyên khảo / |cDương Tuyết Miên
250 |aTái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung
260 |aH. : |bTư pháp, |c2022
300 |a499tr. : |bhình ảnh ; |c21cm.
520 |aNhững vấn đề chung của tội phạm học
653 |aSách chuyên khảo
653 |aTội phạm học
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): 101002705-7, 101002725-6
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002705thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002705 Kho Sách giáo trình 364 DU-M Sách giáo trình 1
2 101002706 Kho Sách giáo trình 364 DU-M Sách giáo trình 2
3 101002707 Kho Sách giáo trình 364 DU-M Sách giáo trình 3
4 101002725 Kho Sách giáo trình 364 DU-M Sách giáo trình 4
5 101002726 Kho Sách giáo trình 364 DU-M Sách giáo trình 5