thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 340 TR-Q
    Nhan đề: Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn : chia sẻ kinh nghiệm hành nghề thực tế tại Việt Nam /

DDC 340
Tác giả CN Trương Nhật Quang
Nhan đề Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn : chia sẻ kinh nghiệm hành nghề thực tế tại Việt Nam / Trương Nhật Quang
Thông tin xuất bản H. : Dân Trí, 2022
Mô tả vật lý 374tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu chung về nghề luật sư tại Việt Nam; các kỹ năng cơ bản hành nghề luật sư; kỹ năng soạn thảo và đàm phán hợp đồng; các kỹ năng khác trong hành nghề luật sư, các kỹ năng mềm; đạo đức nghề nghiệp luật sư; trách nhiệm của luật sư
Từ khóa Nghề luật sư
Môn học Kinh tế - Luật
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): 101002718-9, 101002727-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00132167
0021
0045A8F7685-7313-493D-83CA-0C5F539D7331
005202311030821
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043561630|c400000 VNĐ
039|a20231103082125|bquyenntl|y20231102094258|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a340|bTR-Q
100 |aTrương Nhật Quang
245 |aKỹ năng hành nghề luật sư tư vấn : chia sẻ kinh nghiệm hành nghề thực tế tại Việt Nam / |cTrương Nhật Quang
260 |aH. : |bDân Trí, |c2022
300 |a374tr. ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu chung về nghề luật sư tại Việt Nam; các kỹ năng cơ bản hành nghề luật sư; kỹ năng soạn thảo và đàm phán hợp đồng; các kỹ năng khác trong hành nghề luật sư, các kỹ năng mềm; đạo đức nghề nghiệp luật sư; trách nhiệm của luật sư
653 |aNghề luật sư
690 |aKinh tế - Luật
691 |aLuật
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): 101002718-9, 101002727-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002718thumbimage.jpg
890|a5|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002718 Kho Sách giáo trình 340 TR-Q Sách giáo trình 1 Hạn trả:13-06-2024
2 101002719 Kho Sách giáo trình 340 TR-Q Sách giáo trình 2
3 101002727 Kho Sách giáo trình 340 TR-Q Sách giáo trình 3 Hạn trả:13-06-2024
4 101002728 Kho Sách giáo trình 340 TR-Q Sách giáo trình 4
5 101002729 Kho Sách giáo trình 340 TR-Q Sách giáo trình 5