thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 335 NG-T
    Nhan đề: Theory and Practice of Socialism in Vietnam /

DDC 335
Tác giả CN Nguyen Phu Trong
Nhan đề Theory and Practice of Socialism in Vietnam / Nguyen Phu Trong
Thông tin xuất bản H. : National Political Publishing House, 2023
Mô tả vật lý 518tr. ; cm.
Từ khóa Theory
Từ khóa Socialism
Từ khóa Vietnam
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00132170
0022
004D5D4C3FF-B569-4332-918E-F72B8479DE46
005202311281007
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786045787304
039|a20231128100750|bquyenntl|c20231128095846|dquyenntl|y20231128093156|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |aeng
044 |avm
082 |a335|bNG-T
100 |aNguyen Phu Trong
245 |aTheory and Practice of Socialism in Vietnam / |cNguyen Phu Trong
260 |aH. : |bNational Political Publishing House, |c2023
300 |a518tr. ; |ccm.
653 |aTheory
653 |aSocialism
653 |aVietnam
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/theory and practice of socialism in vietnamthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào