thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.922 NG-T
    Nhan đề: Tiếng Việt và phong tục Việt Nam /

DDC 495.922
Tác giả CN Nguyễn Thị Phương Thùy
Nhan đề Tiếng Việt và phong tục Việt Nam / Nguyễn Thị Phương Thùy, Phạm Thị Thúy Hồng (Đồng Ch.b.)
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 300tr. ; 21cm.
Từ khóa Phong tục
Từ khóa Tiếng Việt
Từ khóa Việt Nam
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thúy Hồng
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(4): 102005454-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00134217
0022
004A28159F5-30D9-4553-A434-C177D33C5830
005202401251034
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043792348
039|a20240125103440|bhoangnh|y20240125080917|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a495.922|bNG-T
100 |aNguyễn Thị Phương Thùy
245 |aTiếng Việt và phong tục Việt Nam / |cNguyễn Thị Phương Thùy, Phạm Thị Thúy Hồng (Đồng Ch.b.)
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a300tr. ; |c21cm.
653 |aPhong tục
653 |aTiếng Việt
653 |aViệt Nam
700 |aPhạm Thị Thúy Hồng|e Đồng Ch.b.
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(4): 102005454-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005457thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005454 Kho Sách tham khảo 495.922 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005455 Kho Sách tham khảo 495.922 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005456 Kho Sách tham khảo 495.922 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005457 Kho Sách tham khảo 495.922 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 4