thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 513 NG-A
    Nhan đề: Cơ sở lý thuyết về xây dựng chủ đề các tập hợp số và phép tính trong chương trình môn toán trung học cơ sở :

DDC 513
Tác giả CN Nguyễn Thị Bảo Anh
Nhan đề Cơ sở lý thuyết về xây dựng chủ đề các tập hợp số và phép tính trong chương trình môn toán trung học cơ sở : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / Nguyễn Thị Bảo Anh: GVHD: Nguyễn Thanh Nhã
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 149tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa Phép tính
Từ khóa Số học
Từ khóa Tập hợp số
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Nhã
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000812
00000000nam#a2200000ui#4500
00134229
0024
004DC348DBE-22D5-4F20-925E-77BA4547249B
005202403201506
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240320150602|bquyenntl|y20240229153840|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a513|bNG-A
100 |aNguyễn Thị Bảo Anh
245 |aCơ sở lý thuyết về xây dựng chủ đề các tập hợp số và phép tính trong chương trình môn toán trung học cơ sở : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / |cNguyễn Thị Bảo Anh: GVHD: Nguyễn Thanh Nhã
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a149tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aPhép tính
653 |aSố học
653 |aTập hợp số
700 |aNguyễn Thanh Nhã|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000812
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000812thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000812 Kho Luận Án – Luận Văn 513 NG-A Khóa Luận 1