thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 512 HO-K
    Nhan đề: Một số vấn đề về trò chơi ma trận hai người bất hợp tác và lời giải theo bài toán quy hoạch tuyến tính :

DDC 512
Tác giả CN Hồ Anh Khoa
Nhan đề Một số vấn đề về trò chơi ma trận hai người bất hợp tác và lời giải theo bài toán quy hoạch tuyến tính : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / Hồ Anh Khoa: GVHD: Hồ Công Xuân Vũ Ý
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 105tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
Từ khóa Đại số
Từ khóa Ma trận
Từ khóa Quy hoạch tuyến tính
Tác giả(bs) CN Hồ Công Xuân Vũ Ý
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000813
00000000nam#a2200000ui#4500
00134230
0024
00419827751-CCC6-4731-8346-3FAE09FAB745
005202403201506
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240320150628|bquyenntl|y20240301083614|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a512|bHO-K
100 |aHồ Anh Khoa
245 |aMột số vấn đề về trò chơi ma trận hai người bất hợp tác và lời giải theo bài toán quy hoạch tuyến tính : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / |cHồ Anh Khoa: GVHD: Hồ Công Xuân Vũ Ý
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a105tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
653 |aĐại số
653 |aMa trận
653 |aQuy hoạch tuyến tính
700 |aHồ Công Xuân Vũ Ý|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000813
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000813thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000813 Kho Luận Án – Luận Văn 512 HO-K Khóa Luận 1