thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 512 ĐA-T
    Nhan đề: Phát triển năng lực tư duy sáng tạo trong học tập vectơ cho học sinh lớp 10 ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Gaing :

DDC 512
Tác giả CN Đặng Minh Tâm
Nhan đề Phát triển năng lực tư duy sáng tạo trong học tập vectơ cho học sinh lớp 10 ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Gaing : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / Đặng Minh Tâm; GVHD: Nguyễn Giang Lam, Bùi Quang Thịnh
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 170tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
Từ khóa Học sinh
Từ khóa Đại số
Từ khóa Vectơ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Giang Lam
Tác giả(bs) CN Bùi Quang Thịnh
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000814
00000000nam#a2200000ui#4500
00134231
0024
004027FBACA-B2EA-40FB-8C32-2AD88FC84633
005202403201506
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240320150653|bquyenntl|y20240301084236|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a512|bĐA-T
100 |aĐặng Minh Tâm
245 |aPhát triển năng lực tư duy sáng tạo trong học tập vectơ cho học sinh lớp 10 ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Gaing : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / |cĐặng Minh Tâm; GVHD: Nguyễn Giang Lam, Bùi Quang Thịnh
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a170tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
653 |aHọc sinh
653 |aĐại số
653 |aVectơ
700 |aNguyễn Giang Lam|eNgười hướng dẫn
700 |a Bùi Quang Thịnh|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000814
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000814thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000814 Kho Luận Án – Luận Văn 512 ĐA-T Khóa Luận 1