thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 516 HU-A
    Nhan đề: Phát triển năng lực tư duy sáng tạo trong học tập quan hệ song song trong không gian cho học sinh lớp 11 ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang :

DDC 516
Tác giả CN Huỳnh Ngọc Bảo Ân
Nhan đề Phát triển năng lực tư duy sáng tạo trong học tập quan hệ song song trong không gian cho học sinh lớp 11 ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / Huỳnh Ngọc Bảo Ân; GVHD: Nguyễn Giang Lam, Bùi Quang Thịnh
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
Mô tả vật lý 141tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
Từ khóa Học sinh
Từ khóa Hình học
Từ khóa Quan hệ song song
Tác giả(bs) CN Bùi Quang Thịnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Giang Lam
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000815
00000000nam#a2200000ui#4500
00134232
0024
004EE88B5D7-E41C-47ED-8C04-B80E19BAA6DF
005202403201507
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240320150717|bquyenntl|y20240301084739|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a516|bHU-A
100 |aHuỳnh Ngọc Bảo Ân
245 |aPhát triển năng lực tư duy sáng tạo trong học tập quan hệ song song trong không gian cho học sinh lớp 11 ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / |cHuỳnh Ngọc Bảo Ân; GVHD: Nguyễn Giang Lam, Bùi Quang Thịnh
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2024
300 |a141tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
653 |aHọc sinh
653 |aHình học
653 |aQuan hệ song song
700 |aBùi Quang Thịnh|eNgười hướng dẫn
700 |aNguyễn Giang Lam|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000815
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000815thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000815 Kho Luận Án – Luận Văn 516 HU-A Khóa Luận 1