thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 519.5 LE-T
    Nhan đề: Lý thuyết hồi quy tuyến tính và một số ứng dụng trong kinh tế - tài chính :

DDC 519.5
Tác giả CN Lê Hoàng Thái
Nhan đề Lý thuyết hồi quy tuyến tính và một số ứng dụng trong kinh tế - tài chính : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / Lê Hoàng Thái; GVHD: Hồ Công Xuân Vũ Ý
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 150tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
Từ khóa Giải tích hồi quy
Từ khóa Kinh tế tài chính
Từ khóa Tuyến tính
Tác giả(bs) CN Hồ Công Xuân Vũ Ý
Địa chỉ 100Kho Báo - Tạp Chí
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000820
00000000nam#a2200000ui#4500
00134235
0024
004FD732E70-995E-4C5C-A4D2-234A9890F84F
005202403201509
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240320150942|bquyenntl|c20240301143322|dhoangnh|y20240301091217|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a519.5|bLE-T
100 |aLê Hoàng Thái
245 |aLý thuyết hồi quy tuyến tính và một số ứng dụng trong kinh tế - tài chính : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / |cLê Hoàng Thái; GVHD: Hồ Công Xuân Vũ Ý
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a150tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
653 |aGiải tích hồi quy
653 |aKinh tế tài chính
653 |aTuyến tính
700 |aHồ Công Xuân Vũ Ý|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Báo - Tạp Chí
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000820
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000820thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 104000001 Kho Báo - Tạp Chí 519.5 LE-T Khóa Luận 1
2 103000820 Kho Luận Án – Luận Văn 519.5 LE-T Khóa Luận 1