thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 372.6 NG-T
    Nhan đề: Dạy học luyện từ và câu theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 :

DDC 372.6
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Thu
Nhan đề Dạy học luyện từ và câu theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành giáo dục tiểu học / Nguyễn Ngọc Thu; GVHD: Phạm Thanh Nhiệm
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 64tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
Từ khóa Dạy học
Từ khóa Học sinh tiểu học
Từ khóa Luyện từ
Tác giả(bs) CN Phạm Thanh Nhiệm
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000818
00000000nam#a2200000ui#4500
00134236
0024
004F8A6882A-88FD-42AE-ACD5-78C9BC68F365
005202403201508
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240320150851|bquyenntl|c20240301092322|dhoangnh|y20240301091830|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a372.6|bNG-T
100 |aNguyễn Ngọc Thu
245 |aDạy học luyện từ và câu theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành giáo dục tiểu học / |cNguyễn Ngọc Thu; GVHD: Phạm Thanh Nhiệm
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a64tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
653 |aDạy học
653 |aHọc sinh tiểu học
653 |aLuyện từ
700 |aPhạm Thanh Nhiệm|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000818
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000818thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000818 Kho Luận Án – Luận Văn 372.6 NG-T Khóa Luận 1