thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 372.6 ĐA-T
    Nhan đề: Dạy học viết văn miêu tả theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 theo chương trình GDPT 2018 :

DDC 372.6
Tác giả CN Đặng Thị Thanh Tuyền
Nhan đề Dạy học viết văn miêu tả theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 theo chương trình GDPT 2018 : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành giáo dục tiểu học / Đặng Thị Thanh Tuyền; GVHD: Phạm Thanh Nhiệm
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 65tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
Từ khóa Dạy học
Từ khóa Học sinh tiểu học
Từ khóa Viết văn
Tác giả(bs) CN Phạm Thanh Nhiệm
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000819
00000000nam#a2200000ui#4500
00134237
0024
004CE99DDED-5FAD-4EE7-99FA-66347EE31CA9
005202403201509
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240320150915|bquyenntl|y20240301092212|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a372.6|bĐA-T
100 |aĐặng Thị Thanh Tuyền
245 |aDạy học viết văn miêu tả theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 theo chương trình GDPT 2018 : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành giáo dục tiểu học / |cĐặng Thị Thanh Tuyền; GVHD: Phạm Thanh Nhiệm
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a65tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
653 |aDạy học
653 |aHọc sinh tiểu học
653 |aViết văn
700 |aPhạm Thanh Nhiệm|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000819
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000819thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000819 Kho Luận Án – Luận Văn 372.6 ĐA-T Khóa Luận 1