thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 639 TR-H
    Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác :

DDC 639
Tác giả CN Trần Ngọc Hải
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác : Seed Production and Farming of Crustaceans / Trần Ngọc Hải (ch.b), Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương
Thông tin xuất bản Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2017
Mô tả vật lý 210tr. : minh họa ; cm.
Từ khóa Giáp xác
Từ khóa Kỹ thuật
Từ khóa Nuôi trồng thủy sản
Tác giả(bs) CN Châu Tài Tảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Phương
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135251
0021
0047436FAF0-5722-4615-9C94-1951C5FD41D0
005202404031513
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20240403151306|bquyenntl|y20240402094850|zQUYENNTL
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a639|bTR-H
100 |aTrần Ngọc Hải
245 |aGiáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác : |bSeed Production and Farming of Crustaceans / |cTrần Ngọc Hải (ch.b), Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương
260 |aCần Thơ : |bĐại học Cần Thơ, |c2017
300 |a210tr. : |bminh họa ; |ccm.
653 |aGiáp xác
653 |aKỹ thuật
653 |aNuôi trồng thủy sản
700 |aChâu Tài Tảo|eĐồng tác giả
700 |a Nguyễn Thanh Phương|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác - 2017 - đại học cần thơ_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào