thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 590 LE-S
    Nhan đề: Giáo trình động vật học /

DDC 590
Tác giả CN Lê Trọng Sơn
Nhan đề Giáo trình động vật học / Lê Trọng Sơn
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2006
Mô tả vật lý 144tr. : minh họa ; cm.
Từ khóa Động vật học
Từ khóa Giáo trình
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135256
0021
004636BE9C8-9AF7-421E-9F8B-F32566140577
005202404031517
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20240403151738|bquyenntl|y20240402142511|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a590|bLE-S
100 |aLê Trọng Sơn
245 |aGiáo trình động vật học / |cLê Trọng Sơn
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2006
300 |a144tr. : |bminh họa ; |ccm.
653 |aĐộng vật học
653 |aGiáo trình
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/lê trọng sơn - giáo trình động vật học_002thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào