thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 597 NG-T
    Nhan đề: Ngư loại II :

DDC 597
Tác giả CN Nguyễn Văn Thường
Nhan đề Ngư loại II : Giáp xác & nhuyễn thể / Nguyễn Văn Thường, Trương Quốc Phú
Thông tin xuất bản Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Mô tả vật lý 202tr. : minh họa ; cm.
Từ khóa Ngư loại
Từ khóa Nhuyễn thể
Từ khóa Giáp xác
Tác giả(bs) CN Trương Quốc Phú
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135257
0021
004B95DDDF1-6D3B-4B3C-9B80-FF5309391C3F
005202404031507
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20240403150741|bquyenntl|y20240402143804|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a597|bNG-T
100 |aNguyễn Văn Thường
245 |aNgư loại II : |bGiáp xác & nhuyễn thể / |cNguyễn Văn Thường, Trương Quốc Phú
260 |aCần Thơ : |bTrường Đại học Cần Thơ, |c2009
300 |a202tr. : |bminh họa ; |ccm.
653 |aNgư loại
653 |aNhuyễn thể
653 |aGiáp xác
700 |aTrương Quốc Phú|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/ngư loại học 2_001.jpgthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào