thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 355.007 1 Gia
    Nhan đề: Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh.

DDC 355.007 1
Tác giả CN Nguyễn Đức Đăng
Nhan đề Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập hai : Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, ....
Lần xuất bản Tái bản lần thứ năm
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Vệt Nam, 2013
Mô tả vật lý 217tr. : minh họa ; cm.
Từ khóa An ninh
Từ khóa Quốc phòng
Từ khóa Giáo dục quân sự
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Hảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tiến Hải
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135268
0021
0043DF425E8-D3A2-4E67-B50A-311D824E8E78
005202404041008
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20240404100851|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a355.007 1|bGia
100 |aNguyễn Đức Đăng
245 |aGiáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. |pTập hai : |bDùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng / |cNguyễn Đức Đăng, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, ....
250 |aTái bản lần thứ năm
260 |aH. : |bGiáo dục Vệt Nam, |c2013
300 |a217tr. : |bminh họa ; |ccm.
653 |aAn ninh
653 |aQuốc phòng
653 |aGiáo dục quân sự
700 |a Nguyễn Hữu Hảo|eĐồng tác giả
700 |a Nguyễn Tiến Hải|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giao trinh gdqpan tap 2thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào