thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 639 TR-P
    Nhan đề: Quản lý chất lượng nước nuôi trồng thủy sản /

DDC 639
Tác giả CN Trương Quốc Phú
Nhan đề Quản lý chất lượng nước nuôi trồng thủy sản / Trương Quốc Phú, Nguyễn Lê Hoàng Yến, Huỳnh Trường Giang
Thông tin xuất bản Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2006
Mô tả vật lý 201tr. ; cm.
Từ khóa Nuôi trồng thủy sán
Từ khóa Quản lí
Từ khóa Chất lượng
Tác giả(bs) CN Huỳnh Trường Giang
Tác giả(bs) CN Nguyễn Lê Hoàng Yến
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135269
0021
004CD057FEC-FB67-4D08-AA80-2C68988918A6
005202404080944
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20240408094434|bhoangnh|c20240405140400|dquyenntl|y20240405093333|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a639|bTR-P
100 |aTrương Quốc Phú
245 |aQuản lý chất lượng nước nuôi trồng thủy sản / |cTrương Quốc Phú, Nguyễn Lê Hoàng Yến, Huỳnh Trường Giang
260|aCần Thơ : |bĐại học Cần Thơ, |c2006
300 |a201tr. ; |ccm.
653 |aNuôi trồng thủy sán
653 |aQuản lí
653 |aChất lượng
700|aHuỳnh Trường Giang|eĐồng tác giả
700|aNguyễn Lê Hoàng Yến|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/gtqlclnttsthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào