thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 591.76 DU-D
    Nhan đề: Bài giảng Động vật thủy sinh /

DDC 591.76
Tác giả CN Dương Trí Dũng
Nhan đề Bài giảng Động vật thủy sinh / Dương Trí Dũng
Thông tin xuất bản Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2000
Mô tả vật lý 149tr. : minh họa ; cm.
Từ khóa Thủy sinh
Từ khóa Động vật
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135272
0021
004F973428A-8F73-4866-819F-85A2ACFFAD41
005202404080943
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20240408094323|bhoangnh|c20240405110354|dquyenntl|y20240405105207|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a591.76|bDU-D
100 |aDương Trí Dũng
245 |aBài giảng Động vật thủy sinh / |cDương Trí Dũng
260 |aCần Thơ : |bĐại học Cần Thơ, |c2000
300 |a149tr. : |bminh họa ; |ccm.
653 |aThủy sinh
653 |aĐộng vật
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/bài giảng động vật thủy sinhthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào