thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 577 NG-M
    Nhan đề: Quản lý tổng hợp vùng ven bờ /

DDC 577
Tác giả CN Nguyễn Mộng
Nhan đề Quản lý tổng hợp vùng ven bờ / Nguyễn Mộng
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2002
Mô tả vật lý 73tr. ; cm.
Từ khóa Biển
Từ khóa Quản lý
Từ khóa Hệ sinh thái
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135299
0022
004DBD42930-FBD6-4B5D-8DA0-3CBFF7FB7D5C
005202404121449
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20240412144900|bhoangnh|c20240410145637|dquyenntl|y20240410145354|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a577|bNG-M
100 |aNguyễn Mộng
245 |aQuản lý tổng hợp vùng ven bờ / |cNguyễn Mộng
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2002
300 |a73tr. ; |ccm.
653 |aBiển
653 |aQuản lý
653 |aHệ sinh thái
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/quanlytonghopvungvenbo_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào