thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 631.5 LE-T
    Nhan đề: Cơ sở di truyền chọn giống thực vật :

DDC 631.5
Tác giả CN Lê Duy Thành
Nhan đề Cơ sở di truyền chọn giống thực vật : Giáo trình dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, ...ngành Sinh học các trường Khoa học tự nhiên, Sư phạm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp,... / Lê Duy Thành
Thông tin xuất bản H. : Khoa học kỹ thuật
Mô tả vật lý 159tr. : minh họa ; cm.
Từ khóa Thực vật
Từ khóa Di truyền
Môn học Chọn giống
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002866
00000000nam#a2200000ui#4500
00135303
0021
004266C6D84-EB4F-4445-A31E-22199538DECD
005202404121034
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20240412103413|bquyenntl|y20240412100154|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a631.5|bLE-T
100 |aLê Duy Thành
245 |aCơ sở di truyền chọn giống thực vật : |bGiáo trình dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, ...ngành Sinh học các trường Khoa học tự nhiên, Sư phạm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp,... / |cLê Duy Thành
260 |aH. : |bKhoa học kỹ thuật
300 |a159tr. : |bminh họa ; |ccm.
653 |aThực vật
653 |aDi truyền
690 |aChọn giống
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002866
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/cơ sở di truyền chọn giống thực vậtthumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002866 Kho Sách giáo trình 631.5 LE-T Sách giáo trình 1