thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 390 SO-M
    Nhan đề: Phong tục thờ cúng của người Việt /

DDC 390
Tác giả CN Song Mai
Nhan đề Phong tục thờ cúng của người Việt / Song Mai, Quỳnh Trang
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa thông tin, 2006
Mô tả vật lý 222tr. : bảng, hình vẽ ; 19cm.
Từ khóa Phong tục
Từ khóa Người Việt
Từ khóa Thờ cúng tổ tiên
Tác giả(bs) CN Quỳnh Trang
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00138463
0022
004F9580546-ACFF-493F-812F-ED88ADB02F60
005202405301441
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20240530144145|bquyenntl|y20240528103105|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a390|bSO-M
100 |aSong Mai
245 |aPhong tục thờ cúng của người Việt / |cSong Mai, Quỳnh Trang
260 |aH. : |bVăn hóa thông tin, |c2006
300 |a222tr. : |bbảng, hình vẽ ; |c19cm.
653 |aPhong tục
653 |aNgười Việt
653 |aThờ cúng tổ tiên
700 |aQuỳnh Trang|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/phong tục thờ cúng của người việt_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào