thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 390.01 TO-A
    Nhan đề: Phong tục thờ cúng tổ tiên trong gia đình Việt Nam /

DDC 390.01
Tác giả CN Toan Ánh
Nhan đề Phong tục thờ cúng tổ tiên trong gia đình Việt Nam / Toan Ánh
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2000
Mô tả vật lý 157tr. ; 19cm.
Từ khóa Phong tục
Từ khóa Thờ cúng
Từ khóa Tổ tiên
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00138464
0022
00490CBDB2A-4660-4076-A62B-B0E14F27C4ED
005202405301442
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20240530144250|bquyenntl|y20240528143522|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a390.01|bTO-A
100 |aToan Ánh
245 |aPhong tục thờ cúng tổ tiên trong gia đình Việt Nam / |cToan Ánh
260 |aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2000
300 |a157tr. ; |c19cm.
653 |aPhong tục
653 |aThờ cúng
653 |aTổ tiên
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/phong tục thờ cúng tổ tiên trong gia đình việt nam_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào