thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 394 HU-T
    Nhan đề: Lễ hội dân gian của người Việt ở Nam Bộ :

DDC 394
Tác giả CN Huỳnh Quốc Thắng
Nhan đề Lễ hội dân gian của người Việt ở Nam Bộ : Khía cạnh giao tiếp văn hóa dân tộc / Huỳnh Quốc Thắng
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa thông tin, 2003
Mô tả vật lý 385tr. ; 19cm.
Từ khóa Lễ hội
Từ khóa Người Việt
Từ khóa Nam Bộ
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00138465
0022
0040CEE9D32-794F-40BF-A67A-A4F3B34EC420
005202405301440
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20240530144051|bquyenntl|y20240528144057|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a394|bHU-T
100 |aHuỳnh Quốc Thắng
245 |aLễ hội dân gian của người Việt ở Nam Bộ : |bKhía cạnh giao tiếp văn hóa dân tộc / |cHuỳnh Quốc Thắng
260 |aH. : |bVăn hóa thông tin, |c2003
300 |a385tr. ; |c19cm.
653 |aLễ hội
653 |aNgười Việt
653 |aNam Bộ
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/lễ hội dân gian ở nam bộ-_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào