thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306.09597 BU-T
    Nhan đề: Văn hóa biển đảo Việt Nam.

DDC 306.09597
Tác giả CN Bùi Quang Thắng
Nhan đề Văn hóa biển đảo Việt Nam. T.8, Văn hóa biển đảo Phú Quốc / Bùi Quang Thắng (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Cao Trung Vinh, Lương Thanh Thuỷ
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
Mô tả vật lý 291tr. : bảng, hình ảnh ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
Từ khóa Văn hóa
Từ khóa Biển đảo
Từ khóa Phú Quốc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hà
Tác giả(bs) CN Cao Trung Vinh
Tác giả(bs) CN Lương Thanh Thuỷ
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00138466
0022
004F4DC4BDF-4754-4484-AEF7-411CCDC70B30
005202405301451
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20240530145111|bquyenntl|y20240528145108|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a306.09597|bBU-T
100 |aBùi Quang Thắng
245 |aVăn hóa biển đảo Việt Nam. |nT.8, |pVăn hóa biển đảo Phú Quốc / |cBùi Quang Thắng (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Cao Trung Vinh, Lương Thanh Thuỷ
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2018
300 |a291tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aBiển đảo
653 |aPhú Quốc
700 |aNguyễn Thị Thu Hà|eĐồng tác giả
700 |aCao Trung Vinh|eĐồng tác giả
700 |aLương Thanh Thuỷ|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/van hoa bien dao vn 08_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào