thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306.09597
    Nhan đề: Văn hóa biển đảo Việt Nam.

DDC 306.09597
Tác giả CN Phạm Lan Oanh
Nhan đề Văn hóa biển đảo Việt Nam. T.7, Văn hóa biển đảo vùng Tây Nam Bộ / Phạm Lan Oanh (ch.b.), Lâm Nhân, Huỳnh Văn Tới,...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 307tr. : ảnh ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
Từ khóa Văn hóa
Từ khóa Biển đảo
Từ khóa Tây Nam Bộ
Tác giả(bs) CN Huỳnh Văn Tới
Tác giả(bs) CN Lâm Nhân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00138467
0022
004046AC1DA-663F-4831-B047-330DF43EF398
005202405301450
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20240530145024|bquyenntl|y20240528145718|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a306.09597
100 |aPhạm Lan Oanh
245 |aVăn hóa biển đảo Việt Nam. |nT.7, |pVăn hóa biển đảo vùng Tây Nam Bộ / |cPhạm Lan Oanh (ch.b.), Lâm Nhân, Huỳnh Văn Tới,...
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2019
300 |a307tr. : |bảnh ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aBiển đảo
653 |aTây Nam Bộ
700 |aHuỳnh Văn Tới|eĐồng tác giả
700 |aLâm Nhân|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Thị Phượng|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/van hoa bien dao vn 07_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào