thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306.09597 BU-T
    Nhan đề: Văn hóa biển đảo Việt Nam.

DDC 306.09597
Tác giả CN Bùi Quang Thanh
Nhan đề Văn hóa biển đảo Việt Nam. T.5, Văn hóa đảo và quần đảo vùng Nam Trung Bộ / Bùi Quang Thanh (ch.b.), Nguyễn Xuân Lý, Nguyễn Thị Diệp...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2018
Mô tả vật lý 291tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
Từ khóa Nam Trung Bộ
Từ khóa Quần đảo
Từ khóa Đảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Diệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Lý
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00138468
0022
00434ADE604-323F-4DD7-8AC6-B57AE281C4EE
005202405301449
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20240530144928|bquyenntl|y20240528151326|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a306.09597|bBU-T
100 |aBùi Quang Thanh
245 |aVăn hóa biển đảo Việt Nam. |nT.5, |pVăn hóa đảo và quần đảo vùng Nam Trung Bộ / |cBùi Quang Thanh (ch.b.), Nguyễn Xuân Lý, Nguyễn Thị Diệp...
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2018
300 |a291tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
653 |aNam Trung Bộ
653 |aQuần đảo
653 |aĐảo
700 |aNguyễn Thị Diệp|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Xuân Lý|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Thị Nhàn|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/van hoa bien dao vn 05_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào