thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306.09597 NG-B
    Nhan đề: Văn hóa biển đảo Việt Nam.

DDC 306.09597
Tác giả CN Nguyễn Chí Bền
Nhan đề Văn hóa biển đảo Việt Nam. T.1, Tổng quan văn hóa biển đảo Việt Nam / Nguyễn Chí Bền (ch.b.), Nguyễn Duy Thiệu, Chu Xuân Giao...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 647tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
Từ khóa Văn hóa
Từ khóa Biển đảo
Từ khóa Việt Nam
Tác giả(bs) CN Chu Xuân Giao
Tác giả(bs) CN Võ Thị Hoàng Lan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Duy Thiệu
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00138469
0022
00449CC7994-2429-46DB-904C-0F5ACA4FC7C5
005202405301448
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20240530144840|bquyenntl|y20240528151745|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a306.09597|bNG-B
100 |aNguyễn Chí Bền
245 |aVăn hóa biển đảo Việt Nam. |nT.1, |pTổng quan văn hóa biển đảo Việt Nam / |cNguyễn Chí Bền (ch.b.), Nguyễn Duy Thiệu, Chu Xuân Giao...
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2019
300 |a647tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aBiển đảo
653 |aViệt Nam
700 |aChu Xuân Giao|eĐồng tác giả
700 |aVõ Thị Hoàng Lan|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Duy Thiệu|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/van hoa bien dao vn 01_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào