thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306.09597 TU-L
    Nhan đề: Văn hóa biển đảo Việt Nam.

DDC 306.09597
Tác giả CN Từ Thị Loan
Nhan đề Văn hóa biển đảo Việt Nam. T.2, Văn hóa biển đảo vùng Đông Bắc Bộ / Từ Thị Loan
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 327tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
Từ khóa Văn hóa
Từ khóa Đông Bắc Bộ
Từ khóa Biển
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Trang
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Phương
Tác giả(bs) CN Vũ Anh Tú
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00138470
0022
004C15CF3C7-9322-42A5-B5A1-2D3A2A70E134
005202405301444
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20240530144425|bquyenntl|y20240528152245|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a306.09597|bTU-L
100 |aTừ Thị Loan
245 |aVăn hóa biển đảo Việt Nam. |nT.2, |pVăn hóa biển đảo vùng Đông Bắc Bộ / |cTừ Thị Loan
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2019
300 |a327tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aĐông Bắc Bộ
653 |aBiển
700 |aNguyễn Thị Thu Trang|eCộng tác viên
700 |aNguyễn Thị Thu Phương|eCộng tác viên
700 |aVũ Anh Tú|eCộng tác viên
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/van hoa bien dao vn 02_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào