thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306.09597 VU-T
    Nhan đề: Văn hóa biển đảo Việt Nam.

DDC 306.09597
Tác giả CN Vũ Anh Tú
Nhan đề Văn hóa biển đảo Việt Nam. T.3, Văn hoá biển đảo vùng Bắc Trung Bộ / Vũ Anh Tú (ch.b.), Nguyễn Quang Vinh, Hoàng Bá Tưởng, Lê Anh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
Mô tả vật lý 418tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
Từ khóa Văn hóa
Từ khóa Bắc Trung Bộ
Từ khóa Biển
Tác giả(bs) CN Hoàng Bá Tưởng
Tác giả(bs) CN Lê Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Vinh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00138471
0022
004E0479408-883B-4806-8162-97921AC83B0A
005202405301445
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20240530144459|bquyenntl|y20240528152644|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a306.09597|bVU-T
100 |aVũ Anh Tú
245 |aVăn hóa biển đảo Việt Nam. |nT.3, |pVăn hoá biển đảo vùng Bắc Trung Bộ / |cVũ Anh Tú (ch.b.), Nguyễn Quang Vinh, Hoàng Bá Tưởng, Lê Anh Tuấn
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2018
300 |a418tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aBắc Trung Bộ
653 |aBiển
700 |aHoàng Bá Tưởng|eĐồng tác giả
700 |aLê Anh Tuấn|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Quang Vinh|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/van hoa bien dao vn 03_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào