thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306.09597 ĐO-T
    Nhan đề: Văn hóa biển đảo Việt Nam.

DDC 306.09597
Tác giả CN Đỗ Thị Thanh Thủy
Nhan đề Văn hóa biển đảo Việt Nam. T.4, Văn hóa ven biển vùng Nam Trung Bộ / Đỗ Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Quốc Hùng, Hồ Tấn Tuấn...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 463tr. : ảnh ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
Từ khóa Nam Trung Bộ
Từ khóa Văn hóa
Từ khóa Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Hùng
Tác giả(bs) CN Hồ Tấn Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trung Dũng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00138472
0022
004B6C86A28-56FE-4AD0-8E48-E8AD11E3B027
005202405301446
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20240530144602|bquyenntl|y20240528153117|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a306.09597|bĐO-T
100 |aĐỗ Thị Thanh Thủy
245 |aVăn hóa biển đảo Việt Nam. |nT.4, |pVăn hóa ven biển vùng Nam Trung Bộ / |cĐỗ Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Quốc Hùng, Hồ Tấn Tuấn...
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2019
300 |a463tr. : |bảnh ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
653 |aNam Trung Bộ
653 |aVăn hóa
653 |aViệt Nam
700 |aNguyễn Quốc Hùng|eĐồng tác giả
700 |aHồ Tấn Tuấn|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Trung Dũng|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/van hoa bien dao vn 04_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào