thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306.09597 BU-S
    Nhan đề: Văn hóa biển đảo Việt Nam.

DDC 306.09597
Tác giả CN Bùi Hoài Sơn
Nhan đề Văn hóa biển đảo Việt Nam. T.9, Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam / Bùi Hoài Sơn (ch.b.), Phạm Trung Lương, Mai Thị Thuỳ Hương...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
Mô tả vật lý 424tr. : bảng ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
Từ khóa Văn hóa
Từ khóa Biển đảo
Từ khóa Việt Nam
Tác giả(bs) CN Mai Thị Thuỳ Hương
Tác giả(bs) CN Phạm Trung Lương
Tác giả(bs) CN Trần Thị Hiên
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00138474
0022
0041E2AAD73-3206-4426-A9AA-827898590254
005202405301447
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20240530144714|bquyenntl|y20240528153840|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a306.09597|bBU-S
100 |aBùi Hoài Sơn
245 |aVăn hóa biển đảo Việt Nam. |nT.9, |pQuản lý văn hóa biển đảo Việt Nam / |cBùi Hoài Sơn (ch.b.), Phạm Trung Lương, Mai Thị Thuỳ Hương...
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2018
300 |a424tr. : |bbảng ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aBiển đảo
653 |aViệt Nam
700 |aMai Thị Thuỳ Hương|eĐồng tác giả
700 |aPhạm Trung Lương|eĐồng tác giả
700 |aTrần Thị Hiên|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/van hoa bien dao vn 09_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào