thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.8 TR-T
    Nhan đề: Marketing ngân hàng /
DDC 658.8
Tác giả CN Trịnh Quốc Trung
Nhan đề Marketing ngân hàng /Trịnh Quốc Trung, Nguyễn Văn Sáu, Trần Hoàng Mai
Thông tin xuất bản H. :thống kê,2008
Mô tả vật lý 718tr. ;24cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): KT001325-7
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): Km016625, Km016627
00000000nam a2200000 a 4500
0014849
0021
004TVL080005120
008081002s2008 vm| vie
0091 0
039|y20081002160400|zlibol5
040|aTGULIB
082|a658.8|bTR-T
1001|aTrịnh Quốc Trung
24500|aMarketing ngân hàng /|cTrịnh Quốc Trung, Nguyễn Văn Sáu, Trần Hoàng Mai
260|aH. :|bthống kê,|c2008
300|a718tr. ;|c24cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): KT001325-7
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): Km016625, Km016627
890|a5|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 Km016625 Kho Sách tham khảo 658.8 TR-T Sách giáo trình 1
2 Km016627 Kho Sách tham khảo 658.8 TR-T Sách giáo trình 2
3 KT001325 Kho Sách giáo trình 658.8 TR-T Sách giáo trình 3
4 KT001326 Kho Sách giáo trình 658.8 TR-T Sách giáo trình 4
5 KT001327 Kho Sách giáo trình 658.8 TR-T Sách giáo trình 5