thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 636.4 636.4
    Nhan đề: Kỹ thuật chăn nuôi và chuồng trại nuôi lợn /
DDC 636.4
Tác giả CN Nguyễn Thiện
Nhan đề Kỹ thuật chăn nuôi và chuồng trại nuôi lợn /Nguyễn Thiện, Võ Trồng Hốt
Lần xuất bản tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. :nông nghiệp,2008
Mô tả vật lý 180tr. ;21cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): KTNN000042, KTNN000046-7
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): PM000403-4
00000409nam a2200181 4500
0015224
0021
004TVL080005495
008081025s2008 vm| vie
0091 0
039|y20081025043900|zlibol5
040|aTGULIB
082|a636.4|b636.4
1001|aNguyễn Thiện
24500|aKỹ thuật chăn nuôi và chuồng trại nuôi lợn /|cNguyễn Thiện, Võ Trồng Hốt
250|atái bản lần thứ 1
260|aH. :|bnông nghiệp,|c2008
300|a180tr. ;|c21cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): KTNN000042, KTNN000046-7
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): PM000403-4
890|a5|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTNN000042 Kho Sách giáo trình 636.4 636.4 Sách giáo trình 1
2 KTNN000046 Kho Sách giáo trình 636.4 636.4 Sách giáo trình 2
3 KTNN000047 Kho Sách giáo trình 636.4 636.4 Sách giáo trình 3
4 PM000403 Kho Sách tham khảo 636.4 636.4 Sách giáo trình 4
5 PM000404 Kho Sách tham khảo 636.4 636.4 Sách giáo trình 5