thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 621.8 NG-L
    Nhan đề: Sổ tay công nghệ chế tạo máy.

DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Đắc Lộc
Nhan đề Sổ tay công nghệ chế tạo máy.T.2 /Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn...
Lần xuất bản in lần thứ 7 có bổ sung và sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : khoa học kỹ thuật, 2007
Mô tả vật lý 582tr. ;24cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): KTCN001778-80
00000443nam a2200181 4500
0015346
0022
004TVL080005618
008081107s2007 vm| vie
0091 0
039|y20081107040500|zlibol5
040|aTGULIB
082|a621.8|bNG-L
1001|aNguyễn Đắc Lộc
24500|aSổ tay công nghệ chế tạo máy.|nT.2 /|cNguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn...
250|ain lần thứ 7 có bổ sung và sửa chữa
260|aH. : |bkhoa học kỹ thuật, |c2007
300|a582tr. ;|c24cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): KTCN001778-80
890|a3|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KTCN001778 Kho Sách giáo trình 621.8 NG-L Sách tham khảo ngoại văn 1
2 KTCN001779 Kho Sách giáo trình 621.8 NG-L Sách tham khảo ngoại văn 2
3 KTCN001780 Kho Sách giáo trình 621.8 NG-L Sách tham khảo ngoại văn 3 Hạn trả:01-03-2024