thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 931.009 PH-B
    Nhan đề: Hai đệ nhất phu nhân Trung Quốc những điều chưa biết về Tống Mỹ Linh và Giang Thanh /
DDC 931.009
Tác giả CN Phạm Bá
Nhan đề Hai đệ nhất phu nhân Trung Quốc những điều chưa biết về Tống Mỹ Linh và Giang Thanh /Phạm Bá
Thông tin xuất bản H. :Công an nhân dân,2009
Mô tả vật lý 207tr. ;20cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): KM019803-7
00000000nam a2200000 a 4500
0015730
0021
004TVL040006005
008040104s2009 vm| vie
0091 0
039|y20040104222000|zlibol5
040|aTGULIB
082|a931.009|bPH-B
1001|aPhạm Bá
24500|aHai đệ nhất phu nhân Trung Quốc những điều chưa biết về Tống Mỹ Linh và Giang Thanh /|cPhạm Bá
260|aH. :|bCông an nhân dân,|c2009
300|a207tr. ;|c20cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): KM019803-7
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM019803 Kho Sách tham khảo 931.009 PH-B Sách giáo trình 1
2 KM019804 Kho Sách tham khảo 931.009 PH-B Sách giáo trình 2
3 KM019805 Kho Sách tham khảo 931.009 PH-B Sách giáo trình 3
4 KM019806 Kho Sách tham khảo 931.009 PH-B Sách giáo trình 4 Hạn trả:12-07-2021
5 KM019807 Kho Sách tham khảo 931.009 PH-B Sách giáo trình 5