thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 621.8 TR-Đ
    Nhan đề: Công nghệ chế tạo máy:

DDC 621.8
Tác giả CN Trần Văn Địch
Nhan đề Công nghệ chế tạo máy:Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học các trường kỹ thuật/Trần Văn Địch...
Lần xuất bản in lần thứ4. có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. :khoa học kỹ thuật,2009
Mô tả vật lý 836tr. ; : hình vẽ ; 24cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): KTCN002100-1
00000475nam a2200181 4500
0016057
0022
004TVL040006332
008040102s2009 vm| vie
0091 0
039|y20040102014900|zlibol5
040|aTGULIB
082|a621.8|bTR-Đ
1001|aTrần Văn Địch
24500|aCông nghệ chế tạo máy:|bGiáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học các trường kỹ thuật/|cTrần Văn Địch...
250|ain lần thứ4. có sửa chữa
260|aH. :|bkhoa học kỹ thuật,|c2009
300|a836tr. ; : |b hình vẽ ; |c24cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): KTCN002100-1
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KTCN002100 Kho Sách giáo trình 621.8 TR-Đ Sách tham khảo ngoại văn 1
2 KTCN002101 Kho Sách giáo trình 621.8 TR-Đ Sách tham khảo ngoại văn 2