thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.001 ĐO-P
    Nhan đề: Tâm Lý trong quản lý doanh nghiệp /
DDC 658.001
Tác giả CN Đỗ Văn Phức
Nhan đề Tâm Lý trong quản lý doanh nghiệp /Đỗ Văn Phức
Lần xuất bản In lần thứ 5 có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. :Bách khoa Hà Nội,2010
Mô tả vật lý 587tr. :hình vẽ, bảng ;20cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): KT000878
00000000nam#a2200000ui#4500
0017980
0021
004TVL100008293
005202204221522
008101012s2010 vm| vie
0091 0
039|a20220422152224|bquyenntl|c20220422141827|dquyenntl|y20101012092000|zlibol5
040 |aTGULIB
082 |a658.001|bĐO-P
100 |aĐỗ Văn Phức
245 |aTâm Lý trong quản lý doanh nghiệp /|cĐỗ Văn Phức
250 |aIn lần thứ 5 có sửa chữa và bổ sung
260 |aH. :|bBách khoa Hà Nội,|c2010
300 |a587tr. :|bhình vẽ, bảng ;|c20cm
852 |a100|bKho Sách tham khảo|j(1): KT000878
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kt000878thumbimage.jpg
890|a5|b1|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM025458 Kho Sách tham khảo 658.001 ĐO-P Sách giáo trình 1
2 KT000875 Kho Sách giáo trình 658.001 ĐO-P Sách giáo trình 2
3 KT000876 Kho Sách giáo trình 658.001 ĐO-P Sách giáo trình 3 Hạn trả:16-04-2021
4 KT000877 Kho Sách giáo trình 658.001 ĐO-P Sách giáo trình 4
5 KT000878 Kho Sách giáo trình 658.001 ĐO-P Sách giáo trình 5