thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 660.6 LE-H
    Nhan đề: Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng /
DDC 660.6
Tác giả CN Lê Gia Hy
Nhan đề Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng /Lê Gia Hy, Khuất HỮu Thanh
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2010
Mô tả vật lý 383tr. ;24cm.
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoLE-H(5): KM029734, PM004810-3
00000000nam a2200000 a 4500
0019451
0021
004TVL100009765
008101210s2010 vm| vie
0091 0
039|y20101210110000|zlibol5
040|aTGULIB
082|a660.6|bLE-H
1001|aLê Gia Hy
24500|aCơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng /|cLê Gia Hy, Khuất HỮu Thanh
260|aH. :|bGiáo dục,|c2010
300|a383tr. ;|c24cm.
852|a100|bKho Sách tham khảo|cLE-H|j(5): KM029734, PM004810-3
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM029734 Kho Sách tham khảo 660.6 LE-H Sách giáo trình 1
2 PM004810 Kho Sách tham khảo 660.6 LE-H Sách giáo trình 2
3 PM004811 Kho Sách tham khảo 660.6 LE-H Sách giáo trình 3
4 PM004812 Kho Sách tham khảo 660.6 LE-H Sách giáo trình 4
5 PM004813 Kho Sách tham khảo 660.6 LE-H Sách giáo trình 5