thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 636.5 LE-M
    Nhan đề: Cẩm nang chăn nuôi gà /
DDC 636.5
Tác giả CN Lê Hồng Mận
Nhan đề Cẩm nang chăn nuôi gà /Lê Hồng Mận, Trần Văn Bình
Thông tin xuất bản H. :Khoa học tự nhiên và công nghệ,2009
Mô tả vật lý 180 tr. ;19 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoLE-M(5): PM005438-42
00000000nam a2200000 a 4500
0019568
0021
004TVL100009882
008101215s2009 vm| vie
0091 0
039|y20101215081700|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a636.5|bLE-M
1001|aLê Hồng Mận
24500|aCẩm nang chăn nuôi gà /|cLê Hồng Mận, Trần Văn Bình
260|aH. :|bKhoa học tự nhiên và công nghệ,|c2009
300|a180 tr. ;|c19 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|cLE-M|j(5): PM005438-42
890|a5|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM005438 Kho Sách tham khảo 636.5 LE-M Sách giáo trình 1
2 PM005439 Kho Sách tham khảo 636.5 LE-M Sách giáo trình 2
3 PM005440 Kho Sách tham khảo 636.5 LE-M Sách giáo trình 3
4 PM005441 Kho Sách tham khảo 636.5 LE-M Sách giáo trình 4
5 PM005442 Kho Sách tham khảo 636.5 LE-M Sách giáo trình 5