thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 638 KI-T
    Nhan đề: Thế giới động vật côn trùng /

DDC 638
Tác giả CN Kiều Thanh (biên soạn)
Nhan đề Thế giới động vật côn trùng /Kiều Thanh (biên soạn)
Thông tin xuất bản H. :Lao động,2010
Mô tả vật lý 64 tr. ;20 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoKI-T(5): PM005154-8
00000000nam a2200000 a 4500
0019599
0021
004TVL100009913
008101215s2010 vm| vie
0091 0
039|y20101215140300|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a638|bKI-T
1001|aKiều Thanh (biên soạn)
24500|aThế giới động vật côn trùng /|cKiều Thanh (biên soạn)
260|aH. :|bLao động,|c2010
300|a64 tr. ;|c20 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|cKI-T|j(5): PM005154-8
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 PM005154 Kho Sách tham khảo 638 KI-T Sách giáo trình 1
2 PM005155 Kho Sách tham khảo 638 KI-T Sách giáo trình 2
3 PM005156 Kho Sách tham khảo 638 KI-T Sách giáo trình 3
4 PM005157 Kho Sách tham khảo 638 KI-T Sách giáo trình 4
5 PM005158 Kho Sách tham khảo 638 KI-T Sách giáo trình 5