thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 001.4 VU-Đ
    Nhan đề: Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học /

DDC 001.4
Tác giả CN Vũ Cao Đàm
Nhan đề Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học /Vũ Cao Đàm
Lần xuất bản Tái bản lẩn thứ ba
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục Việt Nam,2011
Mô tả vật lý 207 tr. ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoVU-Đ(10): PM011466-75
00000000nam#a2200000ui#4500
00111775
0021
004TVL110012090
005202205310841
008110823s2011 vm| vie
0091 0
039|a20220531084157|bquyenntl|y20110823081900|zlibol5
040 |aTGULIB
041 |avie
082 |a001.4|bVU-Đ
100 |aVũ Cao Đàm
245 |aGiáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học /|cVũ Cao Đàm
250 |aTái bản lẩn thứ ba
260 |aH. :|bGiáo dục Việt Nam,|c2011
300 |a207 tr. ;|c24 cm
852 |a100|bKho Sách tham khảo|cVU-Đ|j(10): PM011466-75
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/pm011472thumbimage.jpg
890|a10|b3|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 PM011475 Kho Sách tham khảo 001.4 VU-Đ Sách giáo trình 10
2 PM011474 Kho Sách tham khảo 001.4 VU-Đ Sách giáo trình 9
3 PM011473 Kho Sách tham khảo 001.4 VU-Đ Sách giáo trình 8
4 PM011472 Kho Sách tham khảo 001.4 VU-Đ Sách giáo trình 7
5 PM011471 Kho Sách tham khảo 001.4 VU-Đ Sách giáo trình 6
6 PM011470 Kho Sách tham khảo 001.4 VU-Đ Sách giáo trình 5
7 PM011469 Kho Sách tham khảo 001.4 VU-Đ Sách giáo trình 4
8 PM011468 Kho Sách tham khảo 001.4 VU-Đ Sách giáo trình 3
9 PM011467 Kho Sách tham khảo 001.4 VU-Đ Sách giáo trình 2
10 PM011466 Kho Sách tham khảo 001.4 VU-Đ Sách giáo trình 1