thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306.43 NG-H
    Nhan đề: Văn hóa và văn hóa học đường /
DDC 306.43
Tác giả CN Nguyễn Khắc Hùng (chủ biên)
Nhan đề Văn hóa và văn hóa học đường /Nguyễn Khắc Hùng (chủ biên)
Thông tin xuất bản H. :Thanh niên,2011
Mô tả vật lý 496 tr. ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoNG-H(3): KM032204-6
00000000nam a2200000 a 4500
00113348
0022
004TVL120013663
008120314s2011 vm| vie
0091 0
039|y20120314150700|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a306.43|bNG-H
1001|aNguyễn Khắc Hùng (chủ biên)
24500|aVăn hóa và văn hóa học đường /|cNguyễn Khắc Hùng (chủ biên)
260|aH. :|bThanh niên,|c2011
300|a496 tr. ;|c21 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|cNG-H|j(3): KM032204-6
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM032206 Kho Sách tham khảo 306.43 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 3
2 KM032205 Kho Sách tham khảo 306.43 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 KM032204 Kho Sách tham khảo 306.43 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 1 Hạn trả:22-07-2021