thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 636.2 ĐI-C
    Nhan đề: Truyền tinh nhân tạo cho bò /

DDC 636.2
Tác giả CN Đinh Văn Cải
Nhan đề Truyền tinh nhân tạo cho bò /Đinh Văn Cải, Nguyễn Ngọc Tấn
Thông tin xuất bản Tp. HCM :Nông nghiệp,2007
Mô tả vật lý 202 tr. ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): KTNN000054-6
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoĐI-C(2): PM012548-9
00000000nam a2200000 a 4500
00113882
0021
004TVL120014197
008120730s2007 vm| vie
0091 0
039|y20120730151600|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a636.2|bĐI-C
1001|aĐinh Văn Cải
24500|aTruyền tinh nhân tạo cho bò /|cĐinh Văn Cải, Nguyễn Ngọc Tấn
260|aTp. HCM :|bNông nghiệp,|c2007
300|a202 tr. ;|c21 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): KTNN000054-6
852|a100|bKho Sách tham khảo|cĐI-C|j(2): PM012548-9
890|a5|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KTNN000054 Kho Sách giáo trình 636.2 ĐI-C Sách giáo trình 1
2 PM012549 Kho Sách tham khảo 636.2 ĐI-C Sách giáo trình 5
3 PM012548 Kho Sách tham khảo 636.2 ĐI-C Sách giáo trình 4
4 KTNN000056 Kho Sách giáo trình 636.2 ĐI-C Sách giáo trình 3
5 KTNN000055 Kho Sách giáo trình 636.2 ĐI-C Sách giáo trình 2 Hạn trả:02-10-2023