thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 306 NG-H
    Nhan đề: Về hội nhập văn hóa trong lịch sử Việt Nam /
DDC 306
Tác giả CN Nguyễn Duy Hinh
Nhan đề Về hội nhập văn hóa trong lịch sử Việt Nam /Nguyễn Duy Hinh, Lê Đức Hạnh
Thông tin xuất bản H. :Thông tin & viện văn hóa,2012
Mô tả vật lý 646 tr. ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoNG-H(5): KM034060-2, PM013031-2
00000000nam a2200000 a 4500
00114290
0021
004TVL120014605
008120830s2012 vm| vie
0091 0
039|y20120830141100|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a306|bNG-H
1001|aNguyễn Duy Hinh
24500|aVề hội nhập văn hóa trong lịch sử Việt Nam /|cNguyễn Duy Hinh, Lê Đức Hạnh
260|aH. :|bThông tin & viện văn hóa,|c2012
300|a646 tr. ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|cNG-H|j(5): KM034060-2, PM013031-2
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM013032 Kho Sách tham khảo 306 NG-H Sách giáo trình 5 Hạn trả:22-07-2021
2 PM013031 Kho Sách tham khảo 306 NG-H Sách giáo trình 4
3 KM034062 Kho Sách tham khảo 306 NG-H Sách giáo trình 3
4 KM034061 Kho Sách tham khảo 306 NG-H Sách giáo trình 2
5 KM034060 Kho Sách tham khảo 306 NG-H Sách giáo trình 1