thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 664 ĐA-M
    Nhan đề: Phụ gia thực phẩm /

DDC 664
Tác giả CN Đàm Sao Mai (chủ biên)
Nhan đề Phụ gia thực phẩm /Đàm Sao Mai (chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Yến, Đặng Bùi Khuê
Thông tin xuất bản Tp. HCM :Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,2012
Mô tả vật lý 430 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): CNTP000077-86
00000000nam#a2200000ui#4500
00116620
0021
004LTGU140016935
005202207051519
008140919s2012 vm| vie
0091 0
039|a20220705151916|bquyenntl|y20140919091900|zlibol5
040 |aTGULIB
041 |avie
082 |a664|bĐA-M
100 |aĐàm Sao Mai (chủ biên)
245 |aPhụ gia thực phẩm /|cĐàm Sao Mai (chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Yến, Đặng Bùi Khuê
260 |aTp. HCM :|bĐại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,|c2012
300 |a430 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): CNTP000077-86
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/cntp000082thumbimage.jpg
890|a10|b20|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 CNTP000086 Kho Sách giáo trình 664 ĐA-M Sách giáo trình 10
2 CNTP000085 Kho Sách giáo trình 664 ĐA-M Sách giáo trình 9 Hạn trả:01-02-2024
3 CNTP000084 Kho Sách giáo trình 664 ĐA-M Sách giáo trình 8
4 CNTP000083 Kho Sách giáo trình 664 ĐA-M Sách giáo trình 7
5 CNTP000082 Kho Sách giáo trình 664 ĐA-M Sách giáo trình 6
6 CNTP000081 Kho Sách giáo trình 664 ĐA-M Sách giáo trình 5
7 CNTP000080 Kho Sách giáo trình 664 ĐA-M Sách giáo trình 4
8 CNTP000079 Kho Sách giáo trình 664 ĐA-M Sách giáo trình 3
9 CNTP000078 Kho Sách giáo trình 664 ĐA-M Sách giáo trình 2
10 CNTP000077 Kho Sách giáo trình 664 ĐA-M Sách giáo trình 1