thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.704092 HA-H
    Nhan đề: Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng /

DDC 959.704092
Tác giả CN Hà Minh Hồng (Chủ biên)
Nhan đề Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng /Hà Minh Hồng (Chủ biên), Trần Thuận, Lưu Văn Quyết
Thông tin xuất bản Tp. HCM :Trẻ,2016
Mô tả vật lý 83 tr ;15.5 x 23 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): KM037792-4
00000000naa a2200000 a 4500
00118360
0022
004LTGU160018675
008160801s2016 vm| vie
0091 0
039|y20160801141800|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a959.704092|bHA-H
1001|aHà Minh Hồng (Chủ biên)
245|aBác Hồ với các kỳ đại hội Đảng /|cHà Minh Hồng (Chủ biên), Trần Thuận, Lưu Văn Quyết
260|aTp. HCM :|bTrẻ,|c2016
300|a83 tr ;|c15.5 x 23 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): KM037792-4
890|a3|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM037794 Kho Sách tham khảo 959.704092 HA-H Sách tham khảo tiếng Việt 3
2 KM037793 Kho Sách tham khảo 959.704092 HA-H Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 KM037792 Kho Sách tham khảo 959.704092 HA-H Sách tham khảo tiếng Việt 1