thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 891.7 ĐO-P
    Nhan đề: Giáo trình văn học Nga /

DDC 891.7
Tác giả CN Đỗ Hải Phong
Nhan đề Giáo trình văn học Nga /Đỗ Hải Phong
Lần xuất bản In lần thứ hai
Thông tin xuất bản H. :Đại học sư phạm,2015
Mô tả vật lý 216 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): PM016186-90
00000000naa a2200000 a 4500
00118606
0021
004LTGU160018921
008160808s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160808140800|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a891.7|bĐO-P
1001|aĐỗ Hải Phong
245|aGiáo trình văn học Nga /|cĐỗ Hải Phong
250|aIn lần thứ hai
260|aH. :|bĐại học sư phạm,|c2015
300|a216 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): PM016186-90
890|a5|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 PM016190 Kho Sách tham khảo 891.7 ĐO-P Sách giáo trình 5
2 PM016189 Kho Sách tham khảo 891.7 ĐO-P Sách giáo trình 4
3 PM016188 Kho Sách tham khảo 891.7 ĐO-P Sách giáo trình 3
4 PM016187 Kho Sách tham khảo 891.7 ĐO-P Sách giáo trình 2
5 PM016186 Kho Sách tham khảo 891.7 ĐO-P Sách giáo trình 1 Hạn trả:25-09-2023