thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 811.9 CH-H
    Nhan đề: Tuyển tập Chính Hữu /

DDC 811.9
Tác giả CN Chính Hữu
Nhan đề Tuyển tập Chính Hữu /Chính Hữu
Thông tin xuất bản H. :Văn học,1998
Mô tả vật lý 279tr ;19cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): KM005159, KM005213-4
00000000nam a2200000 a 4500
0011971
0022
004TVL040002193
008040526s1998 vm| vie
0091 0
039|y20040526085300|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a811.9|bCH-H
1001|aChính Hữu
24500|aTuyển tập Chính Hữu /|cChính Hữu
260|aH. :|bVăn học,|c1998
300|a279tr ;|c19cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): KM005159, KM005213-4
890|a3|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM005159 Kho Sách tham khảo 811.9 CH-H Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 KM005213 Kho Sách tham khảo 811.9 CH-H Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 KM005214 Kho Sách tham khảo 811.9 CH-H Sách tham khảo tiếng Việt 3