thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 307.7 MA-Đ
    Nhan đề: Làng xã ở Châu Á và ở Việt Nam :
DDC 307.7
Tác giả CN Mạc Đường
Nhan đề Làng xã ở Châu Á và ở Việt Nam :Kỷ yếu hội thảo khoa học /Mạc Đường (Chủ biên)
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh :TP. Hồ Chí Minh,1995
Mô tả vật lý 316 tr ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): PM017915
00000000naa a2200000 a 4500
00120563
0022
004LTGU170020878
008170811s1995 vm| vie
0091 0
039|y20170811141900|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a307.7|bMA-Đ
1001|aMạc Đường
245|aLàng xã ở Châu Á và ở Việt Nam :|bKỷ yếu hội thảo khoa học /|cMạc Đường (Chủ biên)
260|aTp. Hồ Chí Minh :|bTP. Hồ Chí Minh,|c1995
300|a316 tr ;|c21 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): PM017915
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM017915 Kho Sách tham khảo 307.7 MA-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 1 Hạn trả:22-07-2021