thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306 NG-D
    Nhan đề: Tiến trình văn hóa Việt Nam /
DDC 306
Tác giả CN Nguyễn Đăng Duy
Nhan đề Tiến trình văn hóa Việt Nam /Nguyễn Đăng Duy
Thông tin xuất bản H. :Đại học Sư phạm,2008
Mô tả vật lý 341 tr ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): PM018184-6
00000000naa a2200000 a 4500
00120636
0022
004LTGU170020951
008171124s2008 vm| vie
0091 0
039|y20171124145800|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a306|bNG-D
1001|aNguyễn Đăng Duy
245|aTiến trình văn hóa Việt Nam /|cNguyễn Đăng Duy
260|aH. :|bĐại học Sư phạm,|c2008
300|a341 tr ;|c21 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): PM018184-6
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM018186 Kho Sách tham khảo 306 NG-D Sách tham khảo tiếng Việt 3
2 PM018185 Kho Sách tham khảo 306 NG-D Sách tham khảo tiếng Việt 2 Hạn trả:22-07-2021
3 PM018184 Kho Sách tham khảo 306 NG-D Sách tham khảo tiếng Việt 1