thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306.09597 NG-K
    Nhan đề: Văn hóa Việt Nam (1945-1975) /
DDC 306.09597
Tác giả CN Nguyễn Xuân Kính (chủ biên)
Nhan đề Văn hóa Việt Nam (1945-1975) /Nguyễn Xuân Kính (chủ biên), Huỳnh Như Phương, Nguyễn Thụy Loan
Thông tin xuất bản H. :Hồng Đức,2019
Mô tả vật lý 664 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): PM019097-9
00000000naa a2200000 a 4500
00121303
0022
004LTGU190021618
008190821s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190821194100|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a306.09597|bNG-K
1001|aNguyễn Xuân Kính (chủ biên)
245|aVăn hóa Việt Nam (1945-1975) /|cNguyễn Xuân Kính (chủ biên), Huỳnh Như Phương, Nguyễn Thụy Loan
260|aH. :|bHồng Đức,|c2019
300|a664 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): PM019097-9
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM019099 Kho Sách tham khảo 306.09597 NG-K Sách tham khảo tiếng Việt 3 Hạn trả:22-07-2021
2 PM019098 Kho Sách tham khảo 306.09597 NG-K Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 PM019097 Kho Sách tham khảo 306.09597 NG-K Sách tham khảo tiếng Việt 1